0

Na vašom bezpečí nám záleží

Služby reštaurácií Restart Burger sú dočasne obmedzené!
V prevádzke ostávajú pobočky v Poprade a Liptovskom Mikuláši. Otvorené sú denneod 12:00 - 22:00 hod. Všetky služby sú iba prostredníctvom Take-Away služby.

NAĎALEJ PLATIA ZVÝŠENÉ HYGIENICKÉ OPATRENIA. BEZPEČNOSŤ NAŠICH ZÁKAZNÍKOV A ZAMESTNANCOV JE NA PRVOM MIESTE.

Ako tieto opatrenia vyzerajú v praxi?

  • Zvýšená kontrola čistoty a hygieny
  • Čistota a hygiena v našich reštauráciách je ako jeden zo základných prvkov kvalitných služieb Restart Burger štandardne na vysokej úrovni.
  • V súvislosti s globálnou pandémiou koronavírusu neustále sledujeme odporúčania zdravotníckych orgánov. Preto sme v Restart Burger hygienické opatrenia ešte rozšírili a zvýšili dôraz na kontrolu čistoty a hygieny.
  • Popri samozrejmej sanitácii všetkých pracovných plôch, riadov a náčinia sme zvýšili dôraz na sanitáciu často dotýkaných plôch, ako sú pokladnice, tablety, telefóny, kľučky a výdajné miesta.
  • Všetok personál používa ústne rúška a rukavice, umývanie a dezinfekcia oboch rúk dezinfekčným mydlom podľa potreby v závislosti od vykonávanej činnosti, najmenej však raz za hodinu.
  • V reštaurácii máte možnosť platiť bezkontaktne kartou. Pre zvýšenie svojej osobnej ochrany môže pokladník v preberať hotovosť v rukaviciach.

Registrácia

Muž    Žena
   Súhlasím s Obchodnými podmienkami.