0
0

Vernostná karta a body

Prostredníctvom Vernostného systému Restart Burger Club odmeňujeme našich stálych hostí za opakované návštevy našich reštaurácií formou najrôznejších odmien, ktoré si môžu premeniť za svoje body, zliav a špeciálnych ponúk.

 

REGISTRÁCIA A PREVZATIE VERNOSTNEJ KARTY

Po vyplnení všetkých povinných polí (meno a priezvisko, email, mobilné telefónne číslo) registračného formulára na webovej stránke sa stávate členom Restart Burger Club. Na získanie Vernostnej Karty je potrebné v sekcii Vernostná karta požiadať o jej vydanie. Vernostnú kartu je možné vydať iba na meno totožné s dokladom totožnosti (nie na prezývku, alliasy atď. ). Po splnení týchto podmienky vám na vami zvolenú pobočku bude doručená Vernostná karta.
O doručení Vernostnej karty na prevádzku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu alebo SMS.
Vernostnú kartu z pravidla vydávame do 2 týždňov od jej vyžiadania.

VYUŽITIE VERNOSTNEJ KARTY
Vernostná karta slúži na evidenciu nákupov v reštauráciach Restart Burger a preto je potrebné ju predložiť pri každom nákupe pri paltení účtu.

Bez predloženia vernostnej karty nieje možné načítať vaše body. Toto neplatí ak svoj nákup realizujete prostredníctvom internetovej stránky, kde ste sa vopred prihlásil do svojho účtu.

Vernostnú kartu môže používať iba jedna osoba, na ktorú je karta evidovaná. Na vašu osobu može byt vydaná iba jedna Vernostná karta. Vernostná karta je neprevoditeľná na inú osobu.

Každý držiteľ Vernostnej karty sa týmto zaväzuje poskytnúť spoločnosti Munet group, s.r.o. ako prevádzkovateľovi vernostného systému súčinnosť v prípade podozrenia na neoprávnené použitie, a to najmä hodnoverne preukázať svoju totožnosť v rozsahu meno a priezvisko, predložením dokladu totožnosti (napríklad občiansky preukaz, vodičský preukaz) príslušnému zamestnancovi prevádzky za účelom overenia identity držiteľa Vernostenj karty. Ak sa po preukázaní totožnosti zistí, že zákazník nie je držiteľom Vernostnej karty, personál prevádzky je oprávnený odmietnuť prijať danú Vernostnú kartu. Vernostná karta môže byť v tomto prípade zadržaná personálom príslušnej prevádzky a evidovaná ako stratená, prípadne odcudzená. V prípade, že sa daný držiteľ Vernostnej karty dokladom totožnosti odmietne preukázať, personál prevádzky je oprávnený odmietnuť akceptovať predmetnú Vernostnú kartu.

Váš bodový účet obsahuje súhrn všetkých vašich nákupov prevedených na body, jeho aktuálny stav si môžete kedykoľvek overiť on-line na vašom osobnom konte po prihlásení na www.restartburger.com, ašak vždy len po 24 hod. od vášho nákupu. Aktuláklny bodový stav sa zobrazuje aj na pokladničnom doklade v spodnej časti.

Vernostú kartu je možné uplatniť iba na súkromné účely, kde max. počet osôb nepresahuje 15 osôb. Pri vyššom počťe osôb je potrebné kontaktovať managéra prevádzky.

Vernostnú kartu nieje možne použiť (načítanie bodov, platba bodmi, uplatnenie zľavy) pri platbe na faktúru (kompletnej, zálohovej, čiastkovej či pri platbe zvyšku účtu v hotovosti) ani pri príprave eventu.

VÝHODY VERNOSTNÉHO SYSTÉMU - VERNOSTNÁ KARTA
Vernostný systém vám ponúka kumuláciu vernostných bodov, ktoré možete v budúcnosti použiť formou zľavy na vašom účte.

Princíp zbierania bodov je veľmi jednoduchý. Stačí ak pri vyžiadaní účtu predložíte svoju Vernostú kartu obsluhujúcemú personálú a požiadate o pridelenie bodov za aktuálny nákup. Body nieje možné priradiť spätne po zaplatení vášho účtu.  Na Vernostnú kartu sa vám v tom momente pripočíta 1 bod za každých 10 centov vášho nákupu. Vernostné body je možné zbierať aj v prípade, keď svoj nákup platíte darčekovou poukážkou.

 

PLATBA BODMI
Nazbierané body si je možné vybrať formou zľavy z účtu. To znamená, že pri platení účtu môžete využiť svoje aktuálne dostupné body na vašej karte v pomere 3 centy za 10 bodov, ktoré sa vám odpočitaju z vášho konta.

Minimálna zľava pri platení účtu môže byť vo výške 3 €, za ktoré vám bude z vašej karty odpočítaných 1000 bodov.
Pri žiadosti o vystavenie konečného účtu dajte obsluhujúcemu personálu svoju kartu a požiadajte o uplatnenie počtu bodov, ktoré si prajete odpočítať z vášho konta. Po uzavretí konečného účtu a jeho vystavení nie je možné túto zľavu spätne aplikovať.

 

STRATA KARTY
V prípade straty vám vystavíme novú, zašleme vám ju na vami zvolenú pobočku Restart Burger. Stratu Vašej karty nahláste prosím na e-mail na info@restartburger.com. Pri preberaní takto vyžiadaniej karty je potrebné, sa pri prevzatí preukázať platným dokladom totožnosti.

Pri strate karty neprídete ani o jeden bod, lebo vám všetky nevyčerpané body prevedieme na novú vernostnú kartu.

 

PRIDÁVANIE A ODOBERANIE BODOV A VÝHOD
Munet group, s.r.o. ako prevádzkovateľ Reštaurácií Restart Burger ako aj webovej stránky www.restartburger.com a tým aj vernostného systému Restart Burger Club je oprávnený pridávať body a výhody nad rámec pravidiel podľa svojho uváženia na marketingové a obchodné účely. Rovnako je Munet group s. r. o. oprávnený body a výhody nad rámec pravidiel odobrať.

Nazbierané body sú platné na dobu 2 kalendárnych rokov. Body staršie ako 2 kalendárne roky držiteľom karty vždy k 1. 9. príslušného kalendárneho roka exspirujú.

 

UKONČENIE ČLENSTVA
Svoje členstvo vo vernostnom systéme Restart Burger Club môžete kedykoľvek zrušiť, a to najlepšie prostredníctvom webových stránok www.restartburger.com v nastavení svojho účtu v časti zrušenie účtu.

Munet group, s.r.o. ako prevádzkovateľ vernostného systému Restart Burger Club si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť vaše členstvo ak:

- vaša karta nebola použitá dlhšie ako 2 roky od posledného načítania bodov
- vedome ste uviedli nesprávne údaje v prihláške (pri registrácií)
- zneužili ste mechanizmus výhod, zliav a odmien, ktoré vernostný program poskytuje
- konali ste v rozpore so všeobecnými pravidlami

 

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV
Poskytnutím svojich osobných údajov prostredníctvom vyplneného registrovacieho formulára udeľujete spoločnosti Munet group s.r.o., v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) výslovný súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov v rozsahu pohlavie, meno a priezvisko, telefónne číslo, email, trvalé bydlisko (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje sú spracovávané na účely vystavenia vystavenia členstva v Restart Burger club a vydania Vernostnej karty, ponúkania obchodu/výrobkov alebo služieb a poskytnutia zliav vyplývajúcich z podmienok vernostného systému Restart Burger Club, vedenia databázy pre vernostný systém a spracovania štatistiky. Osobné údaje sa ďalej vyhodnocujú aj za účelom zlepšovania ponuky spoločnosti Munet group s.r.o.

Spoločnosť Munet group, s.r.o. sa zaväzuje, že pomocou prijatých potrebných bezpečnostných opatrení ochráni jej poskytnuté osobné údaje pred odcudzením a prípadným zneužitím neoprávnenými osobami. Osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi spoločnosti Cassovia Consulting Group, s.r.o. so sídlom: Škultétyho 2, 040 01 Košice, 040 01 Košice, IČO: 36 848 921, IČ DPH: SK202 247 0934 . Vyplnením prihlasovacieho formulára a poskytnutím kontaktných údajov nám udeľujete súhlas pre zasielanie informácií o marketingových aktivitách reštaurácií Restart Burger, vrátane zasielania informácií o usporiadaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to na dobu neurčitú. Tento súhlas je udeľovaný zákazníkom dobrovoľne, ale má plné právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to najlepšie písomným prehlásením, doručeným na adresu spoločnosti.

Poskytnutím elektronických kontaktov elektronickej pošty a telefónneho čísla dávate spoločnosti Munet group, s. r. o., súhlas s tým, že ich prostredníctvom Vám môžeme zasielať obchodné informácie a/alebo propagačné materiály reštaurácií Restart Burger. Máte plné právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to najlepšie písomným prehlásením, doručeným na adresu spoločnosti.

Člen Restart Burger Club a držiteľ vernostnej karty sa zaväzuje udržiavať poskytnuté osobné údaje v aktuálnej podobe a zároveň potvrdzuje správnosť všetkých poskytnutých osobných údajov. KaždýČlen Restart Burger Club a držiteľ vernostnej karty má povinnosť v prípade zmeny jeho osobných údajov (meno, adresa, e-mail, telefón) tieto zmeny aktualizovať na svojom osobnom konte on-line po prihlásení na stránkach www.restartburger.com

 

ZÁVER
Prostredníctvom internetových stránok vás budeme informovať o všetkých zmenách vo vernostnom systéme Restart Burger Club alebo sa novinky dozviete priamo v reštaurácii. Prevádzkujúca spoločnosť má právo kedykoľvek upraviť tieto pravidlá Restart Burger Club alebo pozmeniť podmienky členstva a výhody. Nové podmienky začínajú platiť dňom zverejnenia na internetových stránkach www.restartburger.com

Spoločnosť Munet group, s.r.o., si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť tento vernostný systém. Akékoľvek poskytované výhody nie sú právne vymáhateľné, zľavy a výhody sa nesčítavajú a nie je možné ich uplatňovať zároveň s inými zľavami, ak nie je stanovené inak.

V prípade ďalších otázok nás, prosím, kontaktujte prostredníctvom e-mailu info@restartburger.com.


Tieto všeobecné pravidlá a podmienky Vernostného systému Restart Burger Clubnadobúdajú platnosť dňa 01.09.2017

Registrácia

Muž    Žena
   Súhlasím s Obchodnými podmienkami.