0

Čašník, čašníčka

Náplň práce a zodpovednosti

Osobný dotazník uchádzača o zamestnanie v spoločnosti Munet group, s.r.o.
Poznámka: Povinné údaje sú označené*

Osobné údaje:
Priezvisko*:
Dátum narodenia*:
Meno* :
Bydlisko:
Titul:
 
Kontaktné údaje: 
Prosím, uvedomte si, že bez uvedenia aspoň jedného z uvedených kontaktných údajov nebude možné v našom vzájomnom dialógu pokračovať!)
E-mail* :
Mobilný telefón* :
Doplňujúce údaje:
Preferovaná pobočka* :
Znalosti:
Dátum možného nástupu:
Rôzne
(tu môžete uviesť doplňujúce informácie o svojej osobe, ktoré považujete za dôležité pre prijímací pohovor)
Potvrdzujem, že všetky údaje o mojej osobe, ktoré som uviedol/la sú pravdivé, a súhlasím, aby boli v plnom rozsahu k dispozícii spoločnosti Munet group, s.r.o. Spoločnosť Munet group, s.r.o. sa zaväzuje, že s vyššie uvedenými informáciami bude zachádzať ako s dôvernými v zmysle zákona č. 52/1998 Zb. a jeho zmien.
Áno, prajem si odoslať vyplnený formulár*


Registrácia

Muž    Žena
   Súhlasím s Obchodnými podmienkami.